Kerkgebouw Protestantse Gemeente

  Kerkgebouw

Kapelstraat 50

Kerkdiensten:

In het kerkgebouw aan de Kapelstraat te Heeze wordt iedere zondag de Eredienst
gevierd in de samenkomst van de gemeente rondom Woord en Sacrament.
De diensten vangen gewoonlijk om 10.00 uur aan.
Deze diensten hebben een open karakter, waarbij kinderen welkom zijn.
Er is kinderoppas op afroep. Er is helaas geen kindernevendienst meer voor kinderen die ouder zijn. Wel bestaat de mogelijkheid om tijdens een deel van de dienst in de
consistorie naar een verhaal te luisteren.

De predikant volgt gewoonlijk het rooster van schriftlezingen van de Raad van Kerken, onder de titel “De eerste dag”. Voor het leesrooster http://www.raadvankerken.nl.

Het Heilig Avondmaal wordt tenminste 6 keer per jaar gevierd. Ook op Witte Donderdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Preekvoorziening

Gastpredikanten

De afspraken met de gastpredikanten om voor te gaan in Heeze worden gemaakt door de heer Henk Timmermans. Hij maakt in opdracht en goedkeuring van de kerkenraad het jaarlijkse preekrooster en onderhoudt de contacten met de gastpredikanten.

Hierbij een oproep aan u als gemeentelid: wanneer u een predikant (of iemand met preekbevoegdheid) kent, die een keer in Heeze wil preken, dan graag een e-mail naar: preekvoorziening@pgheeze.nl

Een reactie plaatsen